HIKARU UCHIYAMA 

LUCK HAIR
HIKARU UCHIYAMA
ASSISTANT

笑顔がフレッシュなニューフェイス!